ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A Weboldal neve www.happywoman.hu működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://happywoman.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.happywoman.hu/aszf.

.

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: Kovács Klára Zsófia e.v.
A szolgáltató székhelye: 7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 14. fszt 3.
A szolgáltató elérhetősége,az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló elektronikus levelezési címe:  claireloveart11@gmail.com
Nyilvántartási szám: 54008775
Adószáma: 55348562-1-22
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Belügyminisztérium

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-
A szerződés nyelve: magyar
Tárhely-szolgáltató neve: UNAS Online Kft.
Tárhely-szolgáltató címe: Sopron, Kőszegi út 14.

Tárhely-szolgáltató e-mail címe: unas@unas.hu

 • ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2020. január 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.  Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett blog és webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a blog, a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 1. REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1. A  Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.5. A termékek megvásárlása kizárólag bankkártyás fizetés révén lehetséges, csekkes vagy utánvétes fizetést nem fogadunk el.

 1. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Ennek összege a termék méretétől és súlyától függően változhat, melynek pontos összegét az adott termék leírásakor feltüntetjük. Mivel a termékeink egy része digitálisan letölthető termék, (példáéul e-book, pdf),a vásárlást követően azonnal letölthetik a Vevők, ebben az esetben értelemszerűen nincsen szállítási költség.

4.2.  A termékek adatlapján megjelenített képek a Felhasználók monitorjainak, kijelzőinek színfelbontó képessége miatt némi eltérést mutathatnak a valóságostól. A webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt, azonban nem vállalunk felelősséget.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról és mértékéről, valamint arról, mely termékekre vonatkozik az akció.

4.4. A termékek között szerepelnek úgynevezett személyre szabható termékek is, melyek a Vevő által megadott fényképek, illetve szövegeinek beillesztésével az ő kérésének megfelelően készítünk el. Ennek a szolgáltatásunknak az árát külön feltüntetjük, illetve az adott akciók keretén belül elengedhetjük, melyről részletes tájékoztatást adunk a Felhasználók számára.

 1. RENDELÉS MENETE

5.1. A termékek megrendelésére kizárólag online van lehetőség. Felhasználó miután megtekintette a termékeket és kiválasztotta a számára megfelelőket, a Kosárba helyezi

5.2. .  A www.happywoman.hu szabályai szerint a Vevőnek a vásárláshoz regisztrálnia kell, azaz meg kell adni a nevét és az email címét.

5.3. Amennyiben a Vevő digitálisan letölthető terméket vásárol, nincs szükség további adatok megadására, hiszen a vásárlást követően a letöltheti a terméket.

5.4. Amennyiben a Felhasználó fizikai terméket vásárol, természetszerűen meg kell adnia a szállítási címet, illetve a futár értesítése miatt a telefonszámát is.

5.5. Fizetési módok a következők:

Fizetés bankkártyával. A megrendelt termékeket lehetőség van a vásárlást követően bankkártyával kifizetni. Az elfogadott kártyatípusok: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, AmericanExpress.

Fizetés PayPal-on keresztül.Utánvét: nem lehetséges

5.5. Szállítási költség:

Személyes átvételre nincs lehetőség.

Házhozszállítás: a Magyar Postán keresztül, a szállítás díja az adott termék méretétől és súlyától függően változik, ennek pontos összegét a termékek leírásánál közöljük. Letölthető digitális termékein esetében értelemszerűen nincsen szállítási költség.

5.6. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát online biztosítjuk a Vevő számára.

Fizikális termékek esetén a Vevő köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el!

5.7. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban ajánlatos ismételten ellenőriznie a megadott adatok helyességét.

5.8. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.9. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

6.1. A megrendelések feldolgozása munkaidőn belüli órákban történik. Mivel a megrendelés a webshop felületén, tehát online történik, ezért a megrendelések leadására, a vásárlásokra a nap bármely szakában van lehetőség, ám a megrendelések az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 1. ELÁLLÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

7.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.

7.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

7.6. Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.7. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbiakban:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes kérésére és beleegyezésével kezdte meg, (azaz személyre szabja a terméket), b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, például külföldi pénznemben (US dollárban vagy euróban lett megadva), így az árfolyam változásával a termék árai arányosan változhatnak, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges áringadozás;
  c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  e. amennyiben a termék digitális, azaz letölthető és ez a termékleírásban egyértelműen olvasható, így a Vevő ennek tudatában vásárolta meg a terméket. Ez esetben a Vevő a vásárlást követően a számára biztosított linken keresztül letöltheti a terméket.
 2. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

7.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.

7.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.10.  Felhasználónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

7.11. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

7.12. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

7.13. A Szolgáltató nem köteles a Felhasználó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

7.14. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7.15. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével). Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

7.16. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

7.17. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.18. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.19. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.20. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

 8. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

Kellékszavatosság

8.1. Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2.  Felhasználó az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Termékszavatosság

8.3. A Felhasználót termékszavatossági igényként a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.PANASZKEZELÉS RENDJE

Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a weboldalunkon található email címen, illetve telefonon jelezheti.

Panaszait megvizsgáljuk és szükség szerint orvosoljuk.

A Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veheti a békéltető testületi eljárást. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Baranya Megyei Békéltető Testület, 7625. Pécs, Majorossy I. u. 36., e-mail: info@baranyabekeltetes.hu.  Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is. (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.). Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.